MR group
Média

Mediareal group a.s.

MR group poskytuje full servis v outdoorové reklamě v malofotmátovém segmentu.

Zajištuje kampaně konečnému zákazníkovi a propojuje poskytovatele inzerce.

Mimo to zajištuje samotný výlep plakátu na oficiálně povolených lokalitách.

Za tímto účelem provádí na klíč inženýring, respektive přípravu a samotné povolovací řízení.